10/13/13

Một ngày vô ích

Buổi chiều, dù còn nhiều việc chưa làm xong, nhưng mình vẫn ngồi làm gì không biết...
Ngồi nhìn vào cái màn hình máy tính, gõ gõ, kích kích... đôi khi cảm thấy mệt nhoài, uể oải, thèm ngủ mà không muốn ngủ, tiếc thời gian...


1 comment :